Beheer

Wat
Het is bekend, de minst verzorgde buurten hebben dikwijls de hoogste beheerkosten. Hoe kan dat? En kan dat niet anders? Hoe efficiënt en effectief is het wijkbeheer? Hoe wordt er met bewoners omgegaan?

Waarom
De reden om wijkbeheer onder de loep te nemen is; of er zijn hoge kosten, of de kwaliteit laat te wensen over, of een combinatie van beide. Effectiever wijkbeheer levert een hogere kwaliteit van de woonomgeving op, en hiermee een betere beleving van uiteindelijk een gewildere wijk. Efficiënter beheer bespaart direct kosten. Een nette buurt zorgt voor minder overlast wat uiteindelijk beheerkosten dus geld bespaart. Er wordt een hogere kwaliteit geleverd tegen lagere kosten.

Hoe
Via sterkte zwakte analyses van het proces, de organisatie en de kosten wordt bekeken hoe alles loopt (effectief, efficiënt) en wat anders kan. Naast beheer wordt gekeken naar gedrag van burgers en het effect van toezicht en handhaving.

Tweets

an image 
LUC, Lenferink
Urban Consultancy
Den Haag

Email: martin@urbanwize.nl

Tel: (06) 26108872