Participatie

Betrokkenheid

Wat

Dat bewoners deelnemen aan de maatschappij, de wijk en de economie.

Waarom
Mensen vinden het niet leuk om naast de maatschappij te staan. Het gevoel van buitengesloten te zijn leidt tot protest en verveling. Dit leidt weer eerder tot criminaliteit. Mensen buitensluiten maakt niemand blij en kost de maatschappij veel geld. Mensen zoeken erkenning en spanning, ze willen wat nuttigs doen. Deze burgers betrekken en hun energie nuttig inzetten maakt burgers blijer en levert de maatschappij per saldo meer rijkdom op.

Hoe
Onderzoek de motivaties, de capaciteiten en de gelegenheden van burgers; in hoeverre zijn ze in staat en bereid om een passende baan te vinden of gewenst gedrag te vertonen? De kern is betrokkenheid peilen. Als dat ontbreekt, uitzoeken waarom dat ontbreekt en vervolgens uitzoeken wat ze dan wel beweegt en hoe daar een invulling is aan te geven. Dit is van belang om burgers te bereiken en (weer) te betrekken bij de maatschappij.

Beleving

Wat

De subjectieve kwaliteit, zoals bewoners en bezoekers de kwaliteit van de wijk beleven, is waar het werkelijk om gaat.

Waarom
Vaak moeten cijfers en feiten iets zeggen over de kwaliteit van een wijk. Dit komt vaak niet overeen met hoe bewoners of passanten de wijk ervaren. Om de kwaliteit van een wijk goed te bepalen is kennis van de beleving en zijn opgedane ervaringen essentieel.

Hoe
Het verschil tussen ‘cijfers en feiten’ en ‘beleving en ervaring’ is vaak ongrijpbaar. Hoe komt dit? waar ligt het aan? Wat speelt mee? Door juist dit verschil te erkennen, en via scherpe vragen te achterhalen waar dat aan ligt, is een eerste stap richting succesvolle wijkaanpak gezet.

Tweets

an image 
LUC, Lenferink
Urban Consultancy
Den Haag

Email: martin@urbanwize.nl

Tel: (06) 26108872