Portfolio

Opdrachten Urbanwize

 • Benchmark Reiniging, in opdracht van DEMO Consultants, voor de gemeente Schiedam, het vergelijken van kostenkengetallen van reinigingstaken van diverse gemeentes binnen met een bepaalde stedelijkheidsklasse en kenmerken overeenkomend met de gemeente Schiedam. (afgerond in 2010)
 • Inspecties m.b.t. risico op branddoorslag en overslag in woongebouwen, in opdracht van DEMO Consultants, voor diverse woningcorporaties in Utrecht en omgeving. (afgerond in 2010)
 • Gebiedsprogramma Holy, uitvoeringsplan en wijkvisie gekoppeld in een document om jaarlijks bij te stellen, in opdracht van gemeente Vlaardingen. (afgerond in 2011)
 • Het opzetten en begeleiden van een 'schoon en heel' meting inclusief de conditie van het groen in opdracht van gemeente Diemen. (afgerond in 2011)
 • Het opstellen van een Domein Beheerplan Schoon, in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit beschrijft de tactische planning en uitvoering van de reinigingsactiviteiten binnen de gemeente tot 2016 met een doorkijk naar aan 2021. (afgerond in 2011)
 • Het bepalen van bruto vloer oppervlaktes van schoolgebouwen te behoeve gelden, in opdracht van DEMO Consultants, binnen de gemeente Haarlemmermeer. (afgerond in 2011)
 • Gebiedsprogramma Vlaardinger Ambacht, uitvoeringsplan en wijkvisie gekoppeld in een document om jaarlijks bij te stellen, in opdracht van gemeente Vlaardingen. (afgerond in 2012)
 • Opzetten en uitvoeren onderzoek naar optimale aanpak overlast Hondenpoep in Delfgauw, in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met bewoners van werkgroep schoon en groen. Het project, in de lijn van Pilotproject aanpak hondenpoep Delfgauw, vergelijkt verschillende voorzieningen in meerdere fases; voor en na oplevering, communicatie en handhaving. (afgerond in 2012)
 • Vanuit Buurtenergie Statenkwartier (BES) kwartiermaker om zoveel mogelijk wijkbewoners (eigenaren van woningen) voor te lichten en te stimuleren hun oude woningen te verduurzamen. De communicatie en voorlichting bestaat uit mogelijkheden laten zien van kosten en de energiebesparingen. Ook wijzen we ze op de subsidies. De bewoners worden bewust van hun huidige energielabel (huidige verspilling). De bewoners worden overtuigt van de meerwaarde voor hun panden (naast terugverdientijd ook courantere panden). Dit heeft al geleid tot meer dan 100 aanmeldingen van bewoners die met hun pand aan de slag willen. Traject twee, tenderen met aanbieders van isolatie en duurzame energie om meerdere panden te verduurzamen, loopt. (lopend)
 • Samen met de werkgroep "Biobased Houses" als kwartiermaker potentiele kopers interesseren voor duurzame betaalbare appartementen, te realiseren in een leegstand (kantoor)pand. Dit project is bedoeld om meer jonge professionals te binden aan de stad Den Haag en de problematiek van de groter wordende bel aan leegstaand kantoren aan te pakken. Hierbij zijn de rollen 180 graden omgedraaid, eerst een potentiele kopersgroep organiseren en dan de partijen zoeken die de wensen van deze kopersgroep via collectief particulier opdrachtgeverschap kan realiseren. Communicatie, via Twitter, Facebook, Linkedin en tevens flyeren en mensen attenderen op ons project tijdens de woonbeurs in Den Haag. Dit heeft geleid tot een grote groep ge´nteresseerden. Ondertussen heeft er een eerste 'bewonersbijeenkomst' plaatsgevonden met een groep van meer dan 60 potentiele kopers. De tweede stap, de verkenningsfase (locatie keuze, hoe duurzaam en betaalbaar) start in mei dit jaar. (lopend)

Presentaties Urbanwize

 • Voor Woningcorporatie Eigen Haard en gemeente Amsterdam Zuidoost de case "winkelcentrum Venserpolder" belichten vanuit schoon, heel en veilig, de wijkeconomie en het gedrag van burgers, door deze onderwerpen te verbinden met het thema Placemaking (een product van PJ Partners).
 • Voor gemeente Pijnacker-Nootdorp en bewonersgroep, presentatie bevindingen pilot aanpak Hondenpoep Delfgauw
 • Voor gemeente Vlaardingen, een presentatie over kenmerken en trends in wijken (Holy en Ambacht).

Portfolio vrije tijd

 • Maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen.
 • Interesse in sociaal demografische ontwikkelingen.
 • Culturele betrokkenheid, filmhuis, theater en festivals.
 • Genieten van stad en landschap.
 • Buitensport (Roeien, hardlopen en fietsen).
 • Meerdere keren per jaar bijdragen aan:

KWF kankerbestrijding,

Leger des heils,

De Nierstichting,

Amnesty International (en collecteren),

Stichting Alzheimer,

Zuid HollandLandschap.

 • Jaarlijks als vrijwilliger meehelpen met het organiseren van festivals, zoals het Movies That Matter, Big 5 en African festival in Den Haag.

Tweets

an image 
LUC, Lenferink
Urban Consultancy
Den Haag

Email: martin@urbanwize.nl

Tel: (06) 26108872