Transitie

Wat
Binnen traditionele kaders wordt veel gedaan om een wijk leefbaar te houden door sociale instanties en via fysieke ingrepen. Dit kost veel geld en inspanning. Deze goedbedoelde ‘efforts’ leiden vaak tot teleurstellende resultaten. Wat moet anders? Wijktransitie is terug naar de kernbehoeftes voor een geslaagde wijkaanpak.

Waarom
De mens is een zoogdier en zoekt geborgenheid in zijn habitat. We willen een woonomgeving zonder overlast waar we ons prettig en veilig voelen. Een omgeving waar we worden uitgedaagd om met onze capaciteiten deel te nemen aan de maatschappij.

Hoe
Via een sterkte en zwakte analyses komen fysieke, sociale en economische kenmerken van de wijk in beeld en mogelijkheden. Samen met de capaciteit, gelegenheid en motovatie van bewoners wordt zichtbaar wat kans van slagen heeft. Wat is effectief? Wat is haalbaar? Van belang is buiten de reguliere kaders te denken en te kijken. Willen ze wel sociale verheffing, of gewoon balans in het gezin? Wat heeft prioriteit, wat levert met minder inspanning juist meer resultaat?

Tweets

an image 
LUC, Lenferink
Urban Consultancy
Den Haag

Email: martin@urbanwize.nl

Tel: (06) 26108872