Welkom

Welkom op deze site. Urbanwize is een website van Lenferink Urban Consultancy. Het is tevens een Engelstalige woordgrap van Urbanize urbanwise. Hiermee wordt bedoeld; verstandige stedelijke ontwikkeling. Urbanwize gaat uit van het principe dat steden en wijken organisch mee veranderen met de maatschappelijke en menselijke ontwikkelingen. Zo is er behoefte aan economie in de wijk en willen mensen graag iets beleven in hun eigen omgeving. De Urbanwize filosofie is geïnspireerd op gedachte goed van voorgangers zoals Jane Jacobs. Dat was een reactie op de functiescheiding van wonen en werken, de ontstane slaapsteden, van na de oorlog. Functiescheiding was goed bedoeld, namelijk gezond wonen ver van de fabrieken. Door de tijdsgeest is dit concept achterhaalt en jonge bewoners kiezen nu veel liever voor gemixte functie wijken. Echter veel naoorlogse wijken hebben die kenmerkende functiescheiding. Wat is verstandig beheer en wat zijn verstandige ontwikkelingen voor deze wijken in de 21ste eeuw, zonder deze wijken af te schrijven? Urbanwize help u hiermee, niet alleen met visie en advies maar ook met praktische hulp en pragmatische oplossingen.

Transitie

an image

Transitie volgens Urbanwize: Veranderingen in de wijk realiseren, door in te spelen op de behoeften vanuit het geheel; fysiek, sociaal en economisch. 

Wat motiveert mensen en in welke omstandigheden slaagt wijkbeheer of een herstructurering? Immers zonder inzicht in de beleving en zonder betrokkenheid geen succes.

Beheer

an image

Een schone en hele wijk is veiliger en prettiger. Het is zelfs letterlijk meerwaarde voor vastgoed. Echter wat is optimaal beheer? Welke kwaliteit tegen welke kosten? Goed beheer verdient zichzelf terug.

Jane Jacobs

Jane Jacobs (4 mei 1916 - 25 april 2006) is een Amerikaanse Canadese activiste en schrijfster met en sterke interesse voor stedelijke planning en verval. Het is een van mijn inspirators. Ze ageerde al in de jaren '50 van de vorige eeuw tegen de te geplande stedelijke vernieuwing, wat resulteert in vernietigende gemeenschappen en geïsoleerde onnatuurlijks stedelijke ruimte. Haar boek, The Death and Life of Great American Cities, waarschuwt voor de gevolgen. Begin jaren '60 ontstaan ook de eerste tegengeluiden in Europa, vooral tijdens de bouw van 'newtowns' en de banlieues (grote buitenwijken of voorsteden) rondom Parijs. Sommigen voorzagen dode woonsteden, waar, door het ontbreken van een organische economie, verveling zal ontstaan en een onaangenaam leefklimaat. Dit blijkt wel haast een profetische voorspelling, gezien de huidige criminaliteit en rellen in sommige buitenwijken. Steden en daarmee de woonomgevingen zijn vanuit het verleden organisch ontstaan, de economie is daarin organisch meegegroeid. Dit pleit voor een heel andere benadering. Economie is dus verbonden met de leefomgeving. Er bestaat logischerwijs geen pure en volledig maakbare woonomgeving. Urbanwize pleit voor een woonomgeving, die organisch inspeelt op de spontane veranderingen en behoeften van de mens en maatschappij. Vanuit deze filosofie werkt Urbanwize.

Tweets

an image 
LUC, Lenferink
Urban Consultancy
Den Haag

Email: martin@urbanwize.nl

Tel: (06) 26108872